Polityka prywatności / Disclaimer


Disclaimer. Nie jestem doradcą finansowym. Pomimo wieloletniego doświadczenia w zarządzaniu portfelem kryptowalut nie jestem w stanie Nikomu zapewnić zwrotu z konkretnych inwestycji. Toteż Nikogo do niczego nie namawiam. Wszystkie porady, linki i komentarze zamieszczone na stronie są wyłącznie moim subiektywnym wyrazem zdania o tym rynku. Nie powinno się ich traktować jako ostateczny wyznacznik decyzji inwestycyjnych. Inwestowanie w kryptowaluty oznacza zgodę na wystawienie się na ryzyko utraty części lub całego kapitału choćby poprzez utracenie dostępu do portfela danej kryptowaluty lub znaczny i szybki spadek jej wartości. Osobiście wyznaję zasadę "Dont't trust. Verify!" (pol. Nie wierz. Sprawdzaj!)  Wszystkie informacje zawarte na tej stronie nie stanowią rekomendacji dotyczącej instrumentów finansowych lub ich emitentów. Nie ponoszę odpowiedzialności za Wasze inwestycje, moje teksty, porady i przemyślenia  nie stanowią porad inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715). Inwestujesz i podejmujesz decyzję na własne ryzyko i odpowiedzialność której musisz być świadomy. W każdym przypadku i za każdym razem przed podjęciem decyzji inwestycyjnej kieruj się swoim własnym rozeznaniem w temacie, sprawdzaj i szukaj informacji na własną rękę i w różnych miejscach. Samodzielnie oceniaj i dobieraj poziom ryzyka jakie Ci odpowiada.  Nieprzemyślane inwestowanie niesie ze sobą ryzyko utraty wszystkich środków dlatego też nie można bezrefleksyjnie podejmować decyzji wyłącznie w oparciu o zdanie lub przepuszczenia drugiej osoby. Analizuj, sprawdzaj, weryfikuj.  Pochopne inwestycje w kryptowaluty narażają Cie na utratę wszystkich środków. 

Polityka prywatności. Podane przez Państwa maile oraz inne dane są przetrzymywane w zaszyfrowanej bazie dzięki usłudze serwisu MailChimp.  

Polityka prywatności serwisu www.portfelbitcoin.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z ww. serwisu.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest 

ICN Centrum Kompetencji z siedzibą w Lublinie NIP 9461512317

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 

  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 

7. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 

9. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis portfelbitcoin.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.

Optimized with PageSpeed Ninja